Kas yra šilumos siurblio sistema?

Šilumos siurblys perduoda šilumos energiją iš žemesnės temperatūros vietos, kurioje žemesnė, į vietą, kurioje temperatūra aukštesnė. Reversiniai šilumos siurbliai suprojektuoti taip, kad galėtų veikti ir viena, ir kita kryptimi. Jei reikia pakeisti kryptį, keičiama ne siurblio padėtis, o nustatoma, kuris šilumokaitis veiks kaip kondensatorius, o kuris – kaip garintuvas. Dažniausiai tai daro reversinis vožtuvas. ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) sistemose šilumos siurblio funkciją atlieka reversinė garo kompresinio šaldymo sistema, į kurios sudėtį įeina reversinis vožtuvas ir optimizuoti šilumokaičiai, kuri leidžia pakeisti šilumos energijos srauto kryptį be efektyvumo nuostolių. Šilumos siurblys per šaltnešį absorbuoja šilumą, kurią šis išgarina, ir išleidžia šilumą kondensato pavidalu. Šilumai iš kambario surinkti sistemoje naudojamas garintuvas, šilumai išleisti – kondensatorius. Svarbiausias komponentas, kuriuo šilumos siurblys skiriasi nuo tik vėsinančio oro kondicionieriaus – tai reversinis vožtuvas, kuris leidžia pakeisti šaltnešio srauto kryptį. 

Atgal