Kas gali nutikti, jei neatliekama reguliari oro kondicionieriaus techninė priežiūra?

Jei ignoruosite savo įrenginio techninę priežiūrą, jo veikimo sąlygos slėgio ir temperatūros atžvilgiu gali labai pablogėti (užteršimas, labai aukšti ar labai žemi slėgiai), jis gali patirti dideles apkrovas, tvirtinimo detalės gali būti apgadintos, todėl gali sutrumpėti jo eksploatavimo laikotarpis. Be to, gali sumažėti jo efektyvumas, o tai reiškia, kad padidės eksploatavimo sąnaudos.

Atgal