Oro kondicionavimo įrenginys nepučia vėsaus oro. Ką reikėtų padaryti?

Gali būti, kad nustatyta temperatūra, viršijanti temperatūrą kambaryje. Norint, kad įrenginys veiktų vėsinimo režimu, reikia iš naujo nustatyti norimą temperatūrą, žemesnę už temperatūrą kambaryje. Kita vertus, gali būti, kad įrenginys neperjungtas iš ventiliatoriaus ar šildymo režimo į vėsinimo režimą. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulte nustatytas vėsinimo režimas. Kondensatorius gali būti užterštas, tokiu atveju jį reikia išvalyti, arba oro srautas aplink jį yra netinkamas. Garintuvas arba filtrai gali būti užteršti, juos reikia išvalyti. Be to, gali būti, kad dėl nutekėjimo nepakanka šaltnešio. Atestuotas specialistas turi patikrinti, ar nėra šaltnešio protėkių, ir jei reikia, pripildyti šaltnešio.

Atgal