Koks yra šilumos siurblio ir šaldymo ciklo veikimo principas ir kokios yra jo sudedamosios dalys?

Šaldymo ciklo, naudojamo įprastuose oro kondicionavimo įrenginiuose, pagrindas – garų suslėgimo kompresoriuje ciklas. Pagrindinės suslėgimo ciklo sudedamosios dalys yra šios: kompresorius (jis sugeria ir suslegia šaltnešio garus), kondensatorius (jis kondensuoja šaltnešio garus), plėtimosi įtaisas (jis išplečia šaltnešį, suderindamas šaltnešio kiekį su garintuvu, kad jis būtų proporcingas kambario vėsinimo apkrovoms), garintuvas (jis išgarina šaltnešį, kuris sugeria šilumą iš vėsinamo kambario).Praktiškai šaldymo ciklą papildo daugybė pagalbinių dalių, kurių paskirtis – užtikrinti saugų ir ekonomišką įrenginio veikimą (filtrai, vožtuvai, ketureigis vožtuvas, slėgio reguliatoriai, atitirpinimo sistema ir kt.).
Sistemai veikiant šildymo režimu, išorės šilumokaitis tampa garintuvu, o vidaus šilumokaitis tampa kondensatoriumi ir sugeria iš šaltnešio šilumą, kuri toliau išsklaidoma į išleidžiamą orą. Aplinkos oras, kurio temperatūra viršija arba lygi 0°C, turi šilumos energijos. Garintuvas (išorės šilumokaitis) sugeria šilumą iš oro; suslėgti šilti garai patenka į kondensatorių (vidaus šilumokaitis). Vidaus šilumokaitis išleidžia šilumą į oro apdorojimo kamerą, tada oras išleidžiamas į namus.
Sistemai veikiant vėsinimo režimu išorės šilumokaitis tampa kondensatoriumi, i vidaus šilumokaitis – garintuvu. Tokiu atveju sugeriama ir išleidžiama į aplinką namo šiluma.

Atgal