Į ką reikėtų atkreipti dėmesį įrengiant oro kondicionavimo įrenginį?

Įrengdamas kondicionierių su vidaus ir išorės įrenginiais, specialistas turi atkreipti dėmesį į toliau išvardytus dalykus.

a. Vidaus įrenginys
Pasirinkti vidaus įrenginiui tinkamiausią vietą, kad aplink būtų pakankamai erdvės (atsižvelgiant į gamintojo nurodymus) ir būtų galima įrengti kondensato drenažo sistemą (geriausia išorės sienoje, nukreiptoje į balkoną). Prieš įrengiant vidaus įrenginio montavimo ant sienos plokštę, įsitikinti, kad sienos vietoje, kurioje plokštė bus pritvirtinta varžtais, arba vietoje, kurioje bus gręžiamos angos jungiamiesiems laidams ar vidaus ir išorės įrenginių jungiamiesiems vamzdžiams, nėra jokių laidų ar vamzdžių. Montavimo ant sienos plokštę reikia tinkamai sulygiuoti ir pritvirtinti. Vamzdžius, jungiančius vidaus įrenginį su išorės įrenginiu, reikia izoliuoti, naudojant specialius izoliavimo vamzdžius (ne juostą), o visus kitus vamzdžius (šaltnešio vamzdžius, lanksčius nuleidimo vamzdžius) ir kabelius – naudojant vinilo juostą.

b. Išorės įrenginys
Vietą išorės įrenginiui montuoti (ant grindų arba ant sienos) reikia parinkti taip, kad būtų užtikrintas natūralus vėdinimas (atsižvelgiant į gamintojo nurodymus). Būtina numatyti galimybę lengvai prieiti prie įrenginio techninei priežiūrai atlikti. Bendras jungiamųjų vamzdžių ilgis negali viršyti gamintojo nustatytų ribų. Prieš paleidžiant įrenginį reikia atidžiai patikrinti elektros sujungimus, ar tinkamai įrengtas įžeminimo laidas.

c. Bendrieji nurodymai
Užbaigus įrengimo darbus, reikia patikrinti vidaus įrenginio drenažo sistemą. Būtina patikrinti, ar nėra protėkių, naudojant azotą (iki 10 barų), galiausiai vakuuminiu siurbliu patikrinti, ar vamzdynas neužblokuotas. Atlikus bandomąjį paleidimą, patikrinti siurbimo slėgį (4,5–5 barai) ir įleidžiamo ir išleidžiamo oro temperatūrų skirtumą (daugiau nei 8°C). Nepamirškite papasakoti savininkui, kaip teisingai eksploatuoti įrenginį ir atlikti techninę priežiūrą.

Atgal