Vidaus oro kondicionavimo įrenginyje yra šerkšno, kodėl taip nutiko?

Šerkšno vidaus įrenginyje gali pasirodyti dėl šių priežasčių:

a. nepakankamas šaltnešio kiekis (žemas šaltnešio siurbimo slėgis ir išgarinimo temperatūra);
b. dalinis plėtimosi įtaiso užblokavimas (viduje yra kliūčių);
c. sugedęs vidaus ventiliatorius arba apribota oro cirkuliacija;
d. labai užteršti oro filtrai, todėl apribota oro cirkuliacija.

Atgal