Oro kondicionavimo įrenginys prastai veikia. Ką reikėtų patikrinti?

a. Patikrinti, ar neužteršti oro filtrai. Užteršti vidaus įrenginio filtrai riboja oro cirkuliaciją, todėl gali sumažėti vėsinimo ar šildymo efektyvumas.

b. Nuotolinio valdymo pulte patikrinti temperatūros nustatymus. Jie turi atitikti sezoną.

c. Patikrinti ar neįjungtas budėjimo ar tylaus veikimo režimas, kuriam esant ventiliatorius veikia mažu greičiu ir gali labai sumažėti vėsinimo ar šildymo galia.

d. Gali būti, kad įrengto kondicionieriaus galia neatitinka kambario poreikių (uždarius duris ir langus).

e. Gali būti užterštas išorės įrenginys, arba yra kliūčių, trukdančių vėdinimo oro cirkuliuoti.

Atgal