Kas yra oras-oras šilumokaičiai (VAM)?

VAM įrenginys – tai oras-oras šilumokaičių (energijos rekuperatorių) pora, jis įrengiamas centralizuoto oro kondicionavimo įrenginio vėdinimo sistemoje, kai reikalingas gryno oro pritekėjimas. VAM įrenginyje išleidžiamas oras, kurio psichometriniai rodikliai tokie pat, kaip kondicionuoto patalpos oro (karštas arba šaltas), preliminariai atvėsina arba pašildo įleidžiamą gryną orą, tokiu būdu ženkliai sumažinama reikiama oro kondicionavimo įrenginio (vietos ar centrinio) galia (kW) palyginti su pradiniu sistemos galios poreikiu iki VAM įrengimo.

Atgal